•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 569202 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1907444 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 
ยกขาขึ้น-ลง อยู่กับที่ 2 นาที (2-Minute step-in-place)

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด โดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา

อุปกรณ์
นาฬิกาจับเวลา เส้นกำหนดระยะการยก เทปวัดระยะ

วิธีการ
• วัดระยะความสูงของการยกขาของแต่ละคนอยู่ที่ระยะกึ่งกลางระหว่างเข่าและ สะโพก วัดระยะแล้วติดจุดกำหนดความสูงที่ผนัง หรือเลื่อนเส้นระยะความสูงของการยก (รูป ก.)
• เริ่มทดสอบให้ยกขาซ้ายขึ้นก่อนแล้วยกขาสลับขึ้น-ลง อยู่กับที่ (ห้ามวิ่ง) โดยให้เข่าแต่ละข้างสูงเท่ากับเส้นระยะการยก (รูป ข. หรือ รูป ค.) ภายในเวลา 2 นาที ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด นับทุกครั้งที่เข่าข้างขวาแตะเส้นระยะความสูงการยก หรือเท่ากับความสูงที่กำหนด
• สามารถหยุดพักและทำต่อไปได้จนกว่าหมดเวลา ถ้าไม่สามารถทรงตัวขณะทดสอบได้ให้จับโต๊ะหรือเก้าอี้ เพื่อช่วยในการทรงตัว หลังจากทดสอบเสร็จให้เดินช้า ๆ ไปรอบ ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

รูป ก.

รูป ข.

 

รูป ค.

 ข้อมูลจาก : กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบฟอร์มการวัดสมรรถภาพในหัวข้อ ยกขาขึ้น-ลง อยู่กับที่ 2 นาที สำหรับประชาชนวัยวัยสูงอายุ

เพศ  
อายุ ปี
จำนวนชีพจรที่เต้นใน 2 นาที

ครั้ง

 

 

   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development