•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 564385 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1887480 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 
ทดสอบมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยทำงานภายในครั้งเดียว
ท่านสามารถวัดสมมรถภาพทางกายได้โดยกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของท่านได้ โดยกรอกแบบฟอร์มการวัดสมรรถภาพได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้
แบบฟอร์มการวัดสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยทำงานภายในครั้งเดียว

ชื่อ  
นามสกุล  
เพศ
อายุ ปี
น้ำหนักตัว

กิโลกรัม

 

ส่วนสูง เซนติเมตร
รอบเอว

นิ้ว

 
รอบสโพก นิ้ว  


แตะมือด้านหลัง(มือขวาอยู่บน)
ค่าระยะทางเป็น

 

 
ระยะทาง เซนติเมตร  

แตะมือด้านหลัง(มือซ้ายอยู่บน)
ค่าระยะทางเป็น

 

 
ระยะทาง เซนติเมตร

 


นั่งงอตัว
ค่าที่วัดได้ นิ้ว  

นอนยกตัว 1 นาที
จำนวนครั้งที่ได้ใน 1 นาที ครั้ง  

ดันพื้น 1 นาที
จำนวนครั้งที่ได้ใน 1 นาที ครั้ง  

ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที
จำนวนชีพจรที่เต้นใน 1 นาที ครั้ง  

   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development