•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 569094 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1907055 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 

กาบัดดี้เตรียมพร้อมสำหรับเอเชี่ยนเกมส์ปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 53 กองสมรรถภาพการกีฬา นำโดย นางนิตยา เกิดจันทึก หัวหน้างานประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 53 กองสมรรถภาพการกีฬา นำโดย นางนิตยา เกิดจันทึก หัวหน้างานประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางไปทดสอบสมรรถภพทางกายให้กับนักกีฬากาบัดดี้หญิงทีมชาติไทย ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การสร้างกำลังใจในการแข่งขัน และการรับประทานอาหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง โดยผลการทดสอบออกมาดีขึ้นมากกว่าครั้งที่ผ่านทำให้นักกีฬานั้นได้เรียนรู้ว่ามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างที่ควรจะต้องให้ผู้ฝึกสอนได้แก้ไขในส่วนที่บกพร่องต่อไป

          

 
   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development