•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 552120 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1820196 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 

ทดสอบความฟิตนักกีฬามวยสากล เตรียมความพร้อมแข่งซีเกมส์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬา และเจ้าหน้าที่จากงานทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางไปทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามวยสากล

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ   ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬา และเจ้าหน้าที่จากงานทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางไปทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามวยสากล ณ สถานที่ฝึกซ้อมมวยสากล ต.ดอนพุด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย มีนักกีฬาเข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 25 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 4 คน นักกีฬาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทำการทดสอบอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  และโภชนาการ ไปให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักกีฬาอย่างใกล้ชิด


  


        


        

 
   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development